User description

Tijdens de winterperiode gaat de Waaier palm in een dutje, en dan behoeft hij vrijwel niet water meer te ontvangen. Dan mag het wel 3 dagen duren voordat de palm weer water nodig heeft.

If you cherished this post and you would like to obtain far more data regarding Yucca rostrata kindly pay a visit to our own website.